>>> >>> >>> Corsa

Opel Corsa

Corsa

1990 1992

1.2i GL 45 .. 33
1.2i Swing 45 .. 33
1.4i GL 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.5 D GL 50 .. 37
1.5 D Swing 50 .. 37
1.5 TD GL 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49

1985 1990

1.0 S GL 45 .. 33
1.0 S GLS 45 .. 33
1.0 S LS 45 .. 33
1.2 NE GL 45 .. 33
1.2 NE GLS 45 .. 33
1.2 NE Swing 45 .. 33
1.2 S GL 54 .. 40
1.2 S GLS 54 .. 40
1.2 S LS 54 .. 40
1.2 S Swing 54 .. 40
1.3 NE GL 60 .. 44
1.3 NE GLS 60 .. 44
1.3 NE LS 60 .. 44
1.3 NE Swing 60 .. 44
1.3 S GL 69 .. 51
1.3 S GLS 69 .. 51
1.3 S LS 69 .. 51
1.3 S Swing 69 .. 51
1.3i GL 60 .. 44
1.3i Swing 60 .. 44
1.4 S GL 72 .. 53
1.4 S Swing 72 .. 53
1.4i GL 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.5 D GL 50 .. 37
1.5 D Swing 50 .. 37
1.5 TD GL 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49

Corsa

2011

1.0 Edition 65 .. 48
1.0 Selection 65 .. 48
1.2 Color Edition 85 .. 63
1.2 Connect Edition 85 .. 63
1.2 Cosmo 85 .. 63
1.2 ecoFLEX LPG Color Edition 83 .. 61
1.2 ecoFLEX LPG Connect Edition 83 .. 61
1.2 ecoFLEX LPG Cosmo 83 .. 61
1.2 ecoFLEX LPG Edition 83 .. 61
1.2 ecoFLEX LPG Selection 83 .. 61
1.2 Edition 85 .. 63
1.2 Selection 85 .. 63
1.2 Start/Stop Color Edition 85 .. 63
1.2 Start/Stop Connect Edition 85 .. 63
1.2 Start/Stop Cosmo 85 .. 63
1.2 Start/Stop Edition 85 .. 63
1.2 Start/Stop Selection 85 .. 63
1.3 CDTI ecoFLEX Connect Edition 95 .. 70
1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo 95 .. 70
1.3 CDTI ecoFLEX Edition 95 .. 70
1.3 CDTI ecoFLEX Selection 95 .. 70
1.3 CDTI Edition 75 .. 55
1.3 CDTI Selection 75 .. 55
1.4 Color Edition 100 .. 74
1.4 Connect Edition 100 .. 74
1.4 Cosmo 100 .. 74
1.4 Edition 100 .. 74
1.4 Start/Stop Color Edition 100 .. 74
1.4 Start/Stop Connect Edition 100 .. 74
1.4 Start/Stop Cosmo 100 .. 74
1.4 Start/Stop Edition 100 .. 74
1.6 Turbo Color Edition 150 .. 110
OPC 192 .. 141
OPC Nürburgring Edition 210 .. 154

2010 2011

1.0-12V 111 Edition 65 .. 48
1.0-12V Selection 65 .. 48
1.2-16V 111 Edition 85 .. 63
1.2-16V Color Edition 85 .. 63
1.2-16V Cosmo 85 .. 63
1.2-16V Selection 85 .. 63
1.3 CDTI 111 Edition 75 .. 55
1.3 CDTI ecoFLEX 111 Edition 95 .. 70
1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo 95 .. 70
1.3 CDTI ecoFLEX Selection 95 .. 70
1.3 CDTI Selection 75 .. 55
1.4-16V 111 Edition 100 .. 74
1.4-16V Color Edition 100 .. 74
1.4-16V Cosmo 100 .. 74
1.4-16V LPG 111 Edition 88 .. 65
OPC 192 .. 141

2006 2010

1.0-12V Edition 60 .. 44
1.0-12V Enjoy 60 .. 44
1.0-12V Essentia 60 .. 44
1.0-12V Selection 60 .. 44
1.2-16V Cosmo 80 .. 59
1.2-16V Edition 80 .. 59
1.2-16V Enjoy 80 .. 59
1.2-16V Essentia 80 .. 59
1.2-16V Selection 80 .. 59
1.2-16V Sport 80 .. 59
1.3 CDTi 75 .. ecoFLEX Edition 75 .. 55
1.3 CDTi 75 .. ecoFLEX Enjoy 75 .. 55
1.3 CDTi 75 .. ecoFLEX Essentia 75 .. 55
1.3 CDTi 75 .. ecoFLEX Selection 75 .. 55
1.3 CDTi 75 .. Enjoy 75 .. 55
1.3 CDTi 75 .. Essentia 75 .. 55
1.3 CDTi 90 .. Cosmo 90 .. 66
1.3 CDTi 90 .. Edition 90 .. 66
1.3 CDTi 90 .. Enjoy 90 .. 66
1.3 CDTi 90 .. Sport 90 .. 66
1.4-16V Cosmo 90 .. 66
1.4-16V Edition 90 .. 66
1.4-16V Enjoy 90 .. 66
1.4-16V Sport 90 .. 66
1.4-16V White Edition 90 .. 66
1.6 Turbo GSi 150 .. 110
1.7 CDTi Cosmo 125 .. 92
1.7 CDTi Sport 125 .. 92
OPC 192 .. 141

2003 2006

1.0-12V Cosmo 60 .. 44
1.0-12V Eco 60 .. 44
1.0-12V Enjoy 60 .. 44
1.0-12V Essentia 60 .. 44
1.0-12V Full Rhythm 60 .. 44
1.0-12V Maxx 60 .. 44
1.0-12V Rhythm 60 .. 44
1.0-12V Silverline 60 .. 44
1.0-12V Sport 60 .. 44
1.2-16V Cosmo 75 .. 55
1.2-16V Enjoy 75 .. 55
1.2-16V Essentia 75 .. 55
1.2-16V Full Rhythm 80 .. 59
1.2-16V Maxx 75 .. 55
1.2-16V Rhythm 80 .. 59
1.2-16V Silverline 80 .. 59
1.2-16V Sport 75 .. 55
1.3 CDTi Cosmo 70 .. 51
1.3 CDTi Enjoy 70 .. 51
1.3 CDTi Essentia 70 .. 51
1.3 CDTi Full Rhythm 70 .. 51
1.3 CDTi Maxx 70 .. 51
1.3 CDTi Rhythm 70 .. 51
1.3 CDTi Silverline 70 .. 51
1.3 CDTi Sport 70 .. 51
1.4-16V Cosmo 90 .. 66
1.4-16V Enjoy 90 .. 66
1.4-16V Essentia 90 .. 66
1.4-16V Full Rhythm 90 .. 66
1.4-16V GSi 90 .. 66
1.4-16V Maxx 90 .. 66
1.4-16V Rhythm 90 .. 66
1.4-16V Silverline 90 .. 66
1.4-16V Sport 90 .. 66
1.7 CDTi Cosmo 100 .. 74
1.7 CDTi Enjoy 100 .. 74
1.7 CDTi Full Rhythm 100 .. 74
1.7 CDTi GSi 100 .. 74
1.7 CDTi Maxx 100 .. 74
1.7 CDTi Silverline 100 .. 74
1.7 CDTi Sport 100 .. 74
1.8-16V Cosmo 125 .. 92
1.8-16V Enjoy 125 .. 92
1.8-16V Full Rhythm 125 .. 92
1.8-16V GSi 125 .. 92
1.8-16V Maxx 125 .. 92
1.8-16V Silverline 125 .. 92
1.8-16V Sport 125 .. 92

2000 2003

1.0-12V 58 .. 43
1.0-12V Comfort 58 .. 43
1.0-12V Easytronic Comfort 58 .. 43
1.0-12V Easytronic Eco 58 .. 43
1.2-16V 75 .. 55
1.2-16V Comfort 75 .. 55
1.2-16V Easytronic 75 .. 55
1.2-16V Easytronic Comfort 75 .. 55
1.2-16V Easytronic Elegance 75 .. 55
1.2-16V Easytronic Njoy 75 .. 55
1.2-16V Easytronic Sport 75 .. 55
1.2-16V Elegance 75 .. 55
1.2-16V Njoy 75 .. 55
1.2-16V Sport 75 .. 55
1.4-16V Comfort 90 .. 66
1.4-16V Elegance 90 .. 66
1.4-16V Njoy 90 .. 66
1.4-16V Sport 90 .. 66
1.7 Di-16V 65 .. 48
1.7 Di-16V Comfort 65 .. 48
1.7 Di-16V Elegance 65 .. 48
1.7 Di-16V Njoy 65 .. 48
1.7 DTi-16V 75 .. 55
1.7 DTi-16V Comfort 75 .. 55
1.7 DTi-16V Elegance 75 .. 55
1.7 DTi-16V Sport 75 .. 55
1.8-16V GSi 125 .. 92

1997 2000

1.0i-12V City 55 .. 40
1.0i-12V Eco 55 .. 40
1.0i-12V Onyx 55 .. 40
1.0i-12V Strada 55 .. 40
1.0i-12V Swing 55 .. 40
1.2i City 45 .. 33
1.2i Eco 45 .. 33
1.2i-16V CDX 65 .. 48
1.2i-16V Eco 65 .. 48
1.2i-16V Onyx 65 .. 48
1.2i-16V Sport 65 .. 48
1.2i-16V Strada 65 .. 48
1.2i-16V Swing 65 .. 48
1.4i CDX 60 .. 44
1.4i Eco 60 .. 44
1.4i Sport 60 .. 44
1.4i Strada 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.4i-16V CDX 90 .. 66
1.4i-16V Onyx 90 .. 66
1.4i-16V Sport 90 .. 66
1.4i-16V Strada 90 .. 66
1.5 TD CDX 67 .. 49
1.5 TD Eco 67 .. 49
1.5 TD Onyx 67 .. 49
1.5 TD Sport 67 .. 49
1.5 TD Strada 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49
1.6 GSi 16V 106 .. 78
1.6 GSi 16V Optic 106 .. 78
1.7 D Eco 60 .. 44
1.7 D Onyx 60 .. 44
1.7 D Strada 60 .. 44
1.7 D Swing 60 .. 44

1993 1997

1.2i City 45 .. 33
1.2i Eco 45 .. 33
1.2i GLS 45 .. 33
1.2i Joy 45 .. 33
1.2i Swing 45 .. 33
1.4i CDX 60 .. 44
1.4i Eco 60 .. 44
1.4i Fresh 60 .. 44
1.4i GLS 60 .. 44
1.4i Joy 60 .. 44
1.4i Sport 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.4i-16V CDX 90 .. 66
1.4i-16V GLS 90 .. 66
1.4i-16V Joy 90 .. 66
1.4i-16V Sport 90 .. 66
1.4i-16V Swing 90 .. 66
1.4Si GLS 82 .. 60
1.4Si Joy 82 .. 60
1.4Si Sport 82 .. 60
1.5 D City 50 .. 37
1.5 D Eco 50 .. 37
1.5 D GLS 50 .. 37
1.5 D Swing 50 .. 37
1.5 TD Eco 67 .. 49
1.5 TD GLS 67 .. 49
1.5 TD Joy 67 .. 49
1.5 TD Sport 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49
1.6 GSi 16V 106 .. 78
1.6 GSi 16V Optic 106 .. 78
1.7 D Eco 60 .. 44
1.7 D Swing 60 .. 44

1990 1993

1.2i City 45 .. 33
1.2i GL 45 .. 33
1.2i Joy 45 .. 33
1.2i Sport 45 .. 33
1.2i Swing 45 .. 33
1.4i GL 60 .. 44
1.4i Joy 60 .. 44
1.4i Joy Sport 60 .. 44
1.4i Sport 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.4iHP Joy 82 .. 60
1.4iHP Joy Sport 82 .. 60
1.4iHP Sport 82 .. 60
1.5 D City 50 .. 37
1.5 D GL 50 .. 37
1.5 D Swing 50 .. 37
1.5 TD GL 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49
1.6 GSi 101 .. 74
1.6i Joy Sport 72 .. 53

1985 1990

1.0 S GL 45 .. 33
1.0 S GLS 45 .. 33
1.0 S LS 45 .. 33
1.2 NE City 45 .. 33
1.2 NE GL 45 .. 33
1.2 NE LS 45 .. 33
1.2 NE Swing 45 .. 33
1.2 S GL 54 .. 40
1.2 S GLS 54 .. 40
1.2 S LS 54 .. 40
1.2 S Swing 54 .. 40
1.3 NE GL 60 .. 44
1.3 NE GLS 60 .. 44
1.3 NE GT 60 .. 44
1.3 NE LS 60 .. 44
1.3 NE Swing 60 .. 44
1.3 S GL 69 .. 51
1.3 S GLS 69 .. 51
1.3 S GT 69 .. 51
1.3 S LS 69 .. 51
1.3 S Swing 69 .. 51
1.3i GL 60 .. 44
1.3i GT 60 .. 44
1.3i Swing 60 .. 44
1.4 S GL 72 .. 53
1.4 S GT 72 .. 53
1.4 S Swing 72 .. 53
1.4i City 60 .. 44
1.4i GL 60 .. 44
1.4i Swing 60 .. 44
1.5 D GL 50 .. 37
1.5 D Swing 50 .. 37
1.5 TD GL 67 .. 49
1.5 TD GT 67 .. 49
1.5 TD Swing 67 .. 49
1.6 GSi 101 .. 74

Corsa TR

1983 1985

1.0 S 45 .. 33
1.0 S Berlina 45 .. 33
1.0 S Luxe 45 .. 33
1.2 S 55 .. 40
1.2 S Berlina 55 .. 40
1.2 S Luxe 55 .. 40
1.3 S 70 .. 51
1.3 S Berlina 70 .. 51
1.3 S Luxe 70 .. 51
1.3 S SR 70 .. 51

Opel: